AUROVİLLE

     Hindistan,Pondicherry’nin yakınlarında yer alan Auroville,Sri Aurobindo ve The Mother’ın farklı ırk,kültür,etnik,renk,dil,ideal taşıyan insanların bir araya gelerek “tek bir topluluk”içerisinde özelliklerini kaybetmeden,birbirleriyle bilgilerini,deneyimlerini,ürünlerini karşılıksız paylaşırken yaşadıkları bölgeyi ağaçlandırmak,bereketli hale getirmek ve bunları yaparken aynı zamanda da kendi spiritüel dönüşümünü…

“Ses”sizlik

Anne karnında hayat bulduğumuzda evrenle ilk kontağımız kalp atışlarımızın ritmiyle başlar.Kainatın sonsuz orkestrasında minik yüreğin tam-tamları duyulur.Rahme düşen varlık,güneş sistemindeki devasa gezegenlerden sokakta uğuldayan rüzgara,canlı ve cansız bütün varlıkların frekanslarıyla ilk iletişimini kurmaktadır. Sessizliğin içinden dünyaya doğduğumuzda yaydığımız ilk ve…

Sri Lanka

    Yolculuğumun ilk rotası Büyükada’dan Sri Lanka’ya uzandı.. Gezi direnişinden sonra gitgide daralmaya başlayan özgürlükler, ruhumun uçup gitme sevdası ile birleşince Hindistan’a doğru yolculuk planları yapmaya başlamıştım,hem de Asya mistik müzik, mantralar, çeşit çeşit enstrümanlarıyla yeni keşfedilecek bir cennetti…

Yollar…

Yollar, biz aramaya başladığımızda aralanır. Öz, Aşk’ın kokusunu aldı mı bir kez, onun kokusunu tekrar arar durur yollarda. Var oluşunun kaynağına ulaşmak derdiyle dağları deler, yollara düşer, dualar eder, şarkılar söyler, danslar eder, ağıtlar yazar, şiirler besteler, türküler söyler, binbir…