MEKSİKA YUCATAN YARIMADASI VE MAYALAR / 1.bölüm

” Mayalar öteki dünyanın bize şarkı söylediğini söyler. Bizler onun şarkısıyız. Sesten yapılmışız ve ses bu dünyayla öteki dünya arasındaki süzgeçten geçerken kuş, çimen, masa şeklini alır , bunların hepsi sesten yapılmıştır. İnsanlar kendi sesiyle öteki dünyayı besleyebilir, oradakilerin büyümesini ve şarkı söylemeye devam etmelerini sağlayabilir.Eski öğretmenim şöyle söylerdi;”Gölün ortasındaki küçük bir kaya üzerinde oturmuş şarkı söylüyorsun ve senin şarkın ruhların yaşadığı kıyılara dek ulaşan bir dalga yaratıyor. Dalga kıyıya ulaştığında sana geri dönen bir yankı yaratıyor.. O yankı ruhsal beslenmedir.”

                           Martin Prechtel ( Maya Pueblo Yerli Şamanı )

Maya piramitlerine gitme hayalim tam ne zaman titreşimlerini yaydı hatırlamıyorum ama Atlantis ve Mu kıtasının izini sürer iken Drunvalo Malchizedek’ in ” Yaşam Çiçeğinin Sırrı ” kitabında , dünyanın dişil enerji portalının Yucatan yarımadasından geçtiğini ve Mayaların tapınaklarını bu portalların üzerine kurdukları teorisini okuduğum zaman Meksika Yucatan’ a doğru yol alma isteğim şekillenmişti. Piramitlerin düzeni insan çakraları veya enerji merkezleri ile bağlantılıydı. Uxmal, Kök çakra ; Labna, Cinsel çakra ; Kabah, Ego ; Chichen Itza, Kalp çakrası ; Tulum, Boğaz çakrası ; Kahonlich, Üçüncü Göz (Hipofiz Bezi) ; Palenque, Epifiz Bezi ve Tikal, Taç çakra enerji alanında yer alıyordu. Boğaz çakrası enerji merkezi  Tulum’ daki bölgeye denk geldiğinden piramitleri ziyarete oradan başlamaya karar verdim.

 

Cancun’ a vardıktan sonra Chirstmas turist kalabalığından hızla uzaklaşmaya çalışarak , Tulum’ a doğru yola çıktım. Yol üzerinde Isla de Mujeres, ” Kadınlar Adası ” olarak bilinen bir Maya adasına uğradım fakat küçük ada günümüzde tamamen şekil değiştirmiş ve turistik bir adaya dönüşmüştü, feribotlarla her gün yüzlerce insan adaya taşınıyordu, kalabalık ve arabalardan merkezde yol almak çok zordu.

Isla de Mujeres. Yucatan Mexico. 2016

Adayı yürüyerek keşfe çıktığımda eski Maya kalıntılarının olduğu yere ulaştım, açık alan müze olarak yapılmıştı ve kayalıkların üzerine kurulmuş harabeleri gezerken çarpan dalgaların sesi her yerde yankılanıyordu.

Isla de Mujeres. Mexico
Isla de Mujeres. Mexico
Kadınlar Adasındaki Maya kalıntılarının olduğu açık alan müzede yer alan bir sanatçının heykeli

Orada ilk kez Ixchel ile karşılaştım, Mayalar’ ın Ay Tanrıçası. Maya mitolojisinde Ixchel veya Ix Chel , dünya ve ay tanrıçası, dokumacıların ve hamile kadınların yardımcısı, şifacı tanrıçadır. Sulara hükmeder, genellikle bir testi suyu yere yani yeryüzüne döker halde veya dokuma yapar halde temsil edilir, dişil enerjiyi sembolize eder, sevgi ve bolluk getirir.

Ay ve şifa tanrıçası Ixchel. Isla de Mujeres

Mitolojide, Ixchel Güneşin sevgilisidir , hikaye şöyle; Derin bir uykuya dalmış olan IxChel ‘ i uyandırmak için Yusufçuklar , Tanrıça’ ya  183 gün boyunca şarkı söyler ve sonunda onu uyandırır, Ixchel güneşin sarayına doğru yola çıkar. Aşıklar yeniden kavuşur fakat kısa süre sonra Güneş, kardeşi sabah yıldızı ile Ixchel’ in bir ilişki yaşadığını düşünerek onu kıskanmaya başlar. Güneş onu cennetten kovar fakat sonra dayanamaz yeniden çağırır ancak dönüşünden kısa bir süre sonra tekrar kıskanmaya başlar. Ix Chel, güneşin bu kıskanç davranışlarından rahatsız olur ve böylece Güneş her geldiğinde geceye çıkıp görünmez olur.

Mayalar için Yaratıcının gözle görülebilir tek temsilcisi mükemmel bir daire olan , her şeye hayat veren güneştir ve tüm tapınımları güneşe yöneliktir. Mayalar , herşeyi var eden Yüce Ruha “Ku” adını vermiştir. Alemler Ku’nun yüce iradesi ile Uol ‘ la yaratılmıştır ve mükemmel bir daire olan kozmik yumurta ile sembolize edilmiştir. Uol, gözle görülür evreni yaratmak için kendisini bir yumurtada kopyalamıştır. Maya inancında , Güneş ve Ay’ dan sonra yağmur tanrıları önem taşıyordu.

Isla de Mujeres.Yucatan Mexico 2016

Kertenkele pek çok Yerli Amerikan kabilesi folklorunda önemli bir hayvandır. Yağmur tanrılarının sembollerinden biridir , şifacıdır, hayatta kalma gücünü verir. Bazı kabilelerde yeni doğmuş bir çocuğun göbek bağı, sağlığını ve gücünü sağlamak için kertenkele şeklinde bir tılsımın içine dikilirmiş. Bugün Meksika yerlileri hala bir kertenkeleyi öldürmenin kötü şans getirdiğini düşünüyor.

Mayaların temel felsefesi, “Yukarıda ne oluyorsa aşağıda da o olur” , Kozmos ile Dünya’nın bir bütün olduğu üzerine inşa edilmiştir. Dünya Ana’daki her olgu, her değişim, her durum, kozmostaki benzer olgu, değişim ve durumlarla bağlantılıdır. Bu yüzden doğa ve dünyaya büyük saygı gösterilmesi gerekir,  bu kıymetli yaşam alanı Tanrıların büyük evreninin bir parçasıdır. Her saygısızlık Tanrıya yapılmış sayılır. Her adaletsizlik, her eziyet, her nefret ilahi düzene yönelmiş olacaktır. Dünya üzerinde var olan her şey, her taş, her bitki, her hayvan, her insan devasa kozmik ailenin fertleridir ve bir ruha sahiptir. Dünya sadece dünyaya ait olarak düşünülemeyecek kadar derin ve sonsuz bir evrenin parçasıdır.

” Tanrı’nın sözünü unutmayın; Evrenden kopmayın. Tanrı sizlerle birlikte şarkılarını söyleyemeye devam edecek ki, yollarınızı kaybetmeyesiniz.”  ( Popol Vuh yazmalarından )

               TULUM, BOĞAZ ÇAKRASI

Tulum.Mexico 2016

Her kurulan Maya kentinin belirli bir amacı vardı ve deniz kıyısındaki kayalıkların üzerine kurulmuş olan Tulum da limanı korumak üzere kurulmuştu, özellikle turkuaz ve yeşim ticareti yapan bir limandı. Kireçtaşından yapılmış 784 metrelik duvar üç tarafı sararken, yedi metre kalınlığındadır ve üç ile beş metre arasında değişmektedir. Maya uygarlığının neden çöktüğü ile hala cevaplanamamış sorular olduğu gibi bu duvarın neden Tulum’ u çevrelediği konusunda birçok teori var. İçinde işgalcilerden korunan 600′ kişilik bir Maya nüfusunun olduğu söyleniyor diğer teori ise burada yalnızca rahip ve soyluların bulunduğunu köylülerin ise dışarıda tutulduğunu ileri sürüyor.

Tulum kalıntıları
Tulum Kalıntıları. Yucatan

Tulum Maya kalıntılarına gitmek için büyük bir turist kalabalığının içinde ilerlemek gerekiyor. Kalıntıları gezdikten sonra doğa parkının içinden beyaz kumlu, turkuaz renlerinin tonları ile eşsiz güzellikteki sahile inebiliyorsunuz . Tulum sahilindeki çadırlı kamplarda kalmanızı tavsiye ederim, Karayiplerin muhteşemliğini ve Tulum tapınaklarını dalgaların sesiyle izlemek müthiş bir deneyim.

Yucatan.Mexico 2016

Maya uygarlığı için ormandaki tek su kaynağı Cenote ‘lerdi ve Maya halkı tarafından kutsal sayılıyordu. Mayalar cenoteleri tanrılarının yaşadığı ve ruhlarının ölümden sonra yaşadığı “yeraltı” ya da “Xibalba” nın bir girişi olarak kabul ediyordu.

Cenote

Cenote kelimesi Maya kelimesi “D’zonot” dan türetilmiştir ve kalıcı su içeren herhangi bir yer altı odası anlamında. Bazı cenotlar dikey, su dolu miller iken diğerleri içlerinde havuzlar ve sualtı geçiş yolları içeren mağaralardır.

            CHİCHEN ITZA, KALP ÇAKRASI

” Gökyüzü, kendi var oluş haliyle aşkınlığı, gücü, sonsuzluğu sergiler. O mutlak bir biçimde vardır çünkü yüksektir, sonsuzdur, ezeli ve ebedidir, kudretlidir. Bir tapınağın veya göğe çıkan ritüel merdiveninin basamaklarını tırmanarak yükselen insan , Yaratıcı ile doğaüstü bir varoluş halini paylaşır. Gökyüzü, yeryüzündeki pek çok ilk halklar gibi Mayaların da en büyük tanrılarının isimlerini taşır.”

                                                                              MIRCEA ELIADE

İspanyol istilacılar, Yucatan’a geldiklerinde çamur ve sazlardan yapılmış kulübelerde yaşayan ilkel yerli kabilelerin yaşadığı yerleşim alanları ile karşılaşmışlardı fakat tropikal ormanların sakladığı pek çok bölgede terk edilmiş devasa taş şehirler ve büyük bir matematik zekası ile inşa edilmiş piramitler de vardı. Bu muhteşem mimari eserleri yapanların ilkel yerlilerle nasıl bir bağlantısı olabilirdi ? Bu şehirlerin çoğu hala günümüzde ortaya çıkarılamadı, araştırmalar ve kazılar sürüyor.

Arkeologlar, günümüzde hala bu gizemli uygarlığın izlerini yorumlamakla ve kronolojisini çıkarmakla uğraşıyorlar. Maya ve Olmec kültüründeki çoğu unsurun Mısır ile belirgin ortak nitelikler taşıması ise hala araştırılıyor, her iki kültürde de dini yapıların en önemlileri, “piramit” şeklindedir ve Teotihuacan’daki Maya piramidiyle, Giza’dakiler arasında ölçüler yönünden de büyük benzerlikler vardır. Her iki kültür de astronomi merkezliydi ve gezegen yörüngeleri, hareketleri, yıldız haritaları ve hatta presesyon inanılmaz bir incelikle hesaplanmıştı. Her iki kültür de, bütün piramit ve tapınaklarını belli yıldızlara ya da göksel olaylara hizalayarak yapmıştı.

Chichen Itza. Yucatan. Mexico

Chichen Itza, El Castillo’nun her biri 91 basamaklı ve bir ana yöne bakan dört tarafı vardır. En üst platformdaki adım dahil olmak üzere bunlar toplam 365 adımı – güneş yılındaki günlerin sayısını birleştirir. İlkbahar ve sonbahar ekinoksları sırasında, batan güneşin gölgesi, merdivenlerden aşağı doğru dalgalı bir yılan görünümü verir. Chichen Itza Piramidinin tepesindeki erimiş bir yılanın oyması eski Mezoamerikan panteonunun önemli tanrılarından biri olan Quetzalcóatl’ın (Maya olarak Kukulcán olarak bilinir) simgesel yapısıdır. Dokuz platformlu piramidin içindeki kazılar, yeşim ile çivili kırmızı bir jaguar tahtını içeren bir başka erken yapı ortaya çıkardı.

Chichen Itza. Mexico

Maya Piramitleri , Maya uygarlığının dinsel merkezlerdeki piramitlerdir. İlgi çekici Maya eserlerinden biri de, usta taş yontuculuklarıyla işledikleri Mayalarca tetun (“ağaç-taş”) adı verilen anıtsal dikilitaşlardır. Mayalar, dikilitaşlar ve onların geliştirilmiş modeli olan piramitleri görünmeyen Tanrının yasalarının sembolü olarak görüyorlardı. Yapıtlarında kullanılan üçgen kemerler için de aynı kutsallık söz konusuydu. Maya inancında üçgen, Tanrının erkek ve dişil vasıfları ile bunların bileşiminden doğan evreni sembolize etmektedir. Yüce Tanrı kavramını da daire içine yerleştirilebilecek en kusursuz ve basit şekil olan eşkenar üçgen ile sembolleştirdiler. Yukarı bakan üçgen ateşi, aşağı bakan üçgen suyu temsil ediyordu. Bunların birleşmesiyle tüm varlıklar meydana gelmişti.

Devam edecek….. Öz ‘ Lem .İstanbul 2018

Kaynaklar :

http://www.crystalinks.com/mayangods.html

http://www.spiritofmaat.com/archive/letters/1-5.htm